תקנון

תחרות סטודנטים לחדשנות טכנולוגית בין-תחומית

Smart technologies – Innovation for better life

 

תחרות הסטודנטים לחדשנות טכנולוגית בין-תחומית נוצרה בשיתוף הפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר ומרכז בנג’יס ליזמות וחדשנות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התחרות שמה לה למטרה להקנות לסטודנטים כלים וידע הדרושים לפיתוח פרויקטים טכנולוגיים, לעודד יזמות וחדשנות ולחשיבה “מחוץ לקופסה” תוך התנסות בעבודה בצוותים מולטי-דיסיפלינריים.

 

רשאים להירשם

התחרות הינה תחרות ארצית ופתוחה לתלמידי/ות כל המוסדות האקדמיים. הגשת המועמדות מתאפשרת בידי צוותים (מספר חברי הצוות ינוע בין שני משתתפים לחמישה משתתפים) שיעמדו בקריטריונים הבאים :

 • הצוותים ידרשו לכלול לפחות סטודנט/ית אחד/ אחת מתחומי הניהול ואחד מתחומי ההנדסה.
 • צוותים יוכלו לשלב בין סטודנטים ממספר מוסדות ובלבד שיעמדו בכלל הראשון (סטודנט מכל תחום).
 • ניתן יהיה לשלב משתתפים נוספים שאינם סטודנטים ובלבד שהסטודנטים הינם הגורמים המובילים של הרעיון.

 

סטודנט/ית יוגדר/ תוגדר גם בוגר/ת עד שנתיים מיום סיום לימודיו/ה.

תחומים רלוונטיים

הפרויקטים המוגשים צריכים לעסוק בנושאי Smart technologies. יצוין שפרויקטים שישתלבו בתחרות יתמקדו בפיתוחים טכנולוגיים. בכל שנה משתנה הנושא המרכזי של התחרות. השנה (2017) תעסוק התחרות בחדשנות לחיים יפים יותר (Innovation for better life).

שלבי התחרות ונהלי הגשה

דרך שיפוט תוצרים נדרשים ועקרונות הגשה תאריך יעד
2 לאפריל אירוע פתיחה –  ספיידייטינג לגיבוש צוותים
·       דירוג קהל

·       דירוג שופטים – סרטון + מסמך ניהולי

·       סרטון

משך הסרטון יעמוד על כ-3 דקות

o      הסרטונים יועלו לערוץ יוטיוב של התחרות ומשם גם לאתר התחרות

o      דירוג הקהל יתאפשר באמצעות “לייקים” של הסרטונים באתר התחרות או בערוץ היוטיוב.

o      הסרטונים יתבססו על התקציר מנהלים

 

דגש : הציון או בחינת העבודה לא יתבססו על איכות צילום הסרטון אלה על התכנים המוצגים בלבד.

 

·       תקציר מנהלים – להלן המבנה על פיו יוצג המסמך

היקף המסמך – לא יותר מ-2 עמודים.

o      בעיה (פסקה עד 2)

o      הפתרון (2 פסקאות)

o      הצגה טכנולוגית מילולית של הפתרון – 3 פסקאות  (ניתן לשלב שרטוט / הצגה גראפית)

o      מחקר שוק (3-4 פסקאות) – יש לכלול מידע על התחרות, מגמות ופוטנציאל השוק (מספר לקוחות / היקפי מכירות בשנה)

תינתן העדפה לביסוס הנתונים על מקורות. במקרה של ביסוס מסוג זה יש להוסיף את המקור בהערת שוליים.

o      הצוות – פסקה לכל משתתף

o      התקדמות טכנולוגית (פסקה אחת) – באיזה שלב נמצא הפיתוח – מוקאפ/אב-טיפוס וכיו”ב.

29 למאי הגשה שלב ראשון
שקלול בין ציון הקהל לציון השופטים 5 ליוני הכרזה על עולים לגמר (בשני המסלולים – משני ומרכזי)
משך המצגת יעמוד על עד 5 דקות + 3 דקות לשאלות והתייחסות שופטים. 26 ליוני מסלול מרכזי שלב שני – אירוע גמר
מסלול משני – פוסטרים / עמדות


דגש :
את העבודות והקישורים לסרטונים יש להגיש בקישור הרלוונטי באתר האינטרנט של התחרות. העולים לגמר יגישו את עבודותיהם ב-2 עותקים מודפסים,  בצירוף דיסק הכולל את כל פריטי המידע. 

עקרונות דירוג פרויקטים

שלב ראשון (סרטון + תקציר) קבלה למסלול המרכזי (מתוך המתקבלים מהמסלול המשני) אירוע השיפוט הסופי
1.     מרכיב ניהולי

·       מחקר שוק + הגדרת בעיה

·       הגדרת מוצר

2.     מרכיב הנדסי

·       תכנון מוצר ופתרון

·       שלב ההתקדמות טכנולוגי – אב-טיפוס / DEMO / ניסוי

3.     חדשנות

4.     ישימות / היתכנות

5.     הצגה

–        אתר אינטרנט

–        סרטון

6.     תרומה חברתית / תרומה לעולם

 

·       איכות מרכיב ניהולי

·       איכות מרכיב הנדסי

·       חדשנות

·       יישימות / היתכנות

 

 

החלטה תינתן על ידי יו”ר ועדת השיפוט תוך התבססות על המלצות הועדה

 

 

7.     מרכיב ניהולי

·       מחקר שוק + הגדרת בעיה

·       הגדרת מוצר

8.     מרכיב הנדסי

·       תכנון מוצר ופתרון

·       שלב ההתקדמות טכנולוגי – אב-טיפוס / DEMO / ניסוי

9.     חדשנות

10.  ישימות / היתכנות

11.  מצגת

12.  תרומה חברתית / תרומה לעולם

 

 

פרסים

לזוכי התחרות יוענקו פרסים כספיים בסך 50000 ₪ לקידום הפרויקטים / מיזמים על פי ההתפלגות הבאה:

 • 25,000 – מקום ראשון
 • 15,000 – מקום שני
 • 10,000 – מקום שלישי

 

דגש: כספי הפרס יוקצו לקידום הפרויקטים (רכישת ציוד, פעילות שיווקית וכיו”ב). השימוש במרכיב זה של הזכייה יתאפשר עד שנה וחצי מיום ההכרזה על הזוכים ובאישור ועדה שתוגדר לכך.

 

צוות השופטים

ועדת השיפוט, אשר תלווה את התחרות, תבחר ותדרג את הקבוצות הזוכות. ועדה זו כוללת אישים מן האקדמיה ומהמגזר העסקי.

 

 דגשים נוספים

 1. סודיות

במסגרת התחרות יציגו הצוותים את רעיונותיהם בפני ועדת השיפוט. נושאי התוכניות העסקיות ופרטים שונים אחרים יוצגו לקהל הרחב במסגרת אירוע החדשנות ובטקס הסיום וזאת לאחר תיאום עם מציגי התוכנית.

 1. רישום

שליחת סרטון ותקציר מהווים רישום לתחרות. משתתפים שלא ירשמו בתקציר כחברי קבוצה לא יוכלו לקבל את הפרס יחד עם חבריהם (למעט מקרה בו יועבר אישור חתום על ידי כל חברי הצוות על שילוב שותף נוסף לקבוצה).

 1. פסילת השתתפות בתחרות

ועדת הניהול של התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותן של קבוצות בתחרות במקרים הבאים:

 • היה והחומר שהוגש על ידי הקבוצה לא עונה על הקריטריונים הבסיסיים המפורטים במסמך זה.
 • היה והקבוצה אינה פועלת על פי רוח התחרות המחייבת את מקוריות כל החומרים שיוגשו.

 

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות לשקד רענן בטלפון 08-6479801 או בדוא”ל  bengisc@som.bgu.ac.il  

צרו קשר

מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב טלפון : 08-6479801 צרו איתנו קשר!

שולח

© Built by Shlomi Lazimi

Log in with your credentials

או    

Forgot your details?

Create Account